Zwrot podatku

Irlandzki rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
Do złożenia zeznania podatkowego zobowiązany jest każdy, kto przepracował w Irlandii więcej niż pół roku. Jednak o zwrot podatku z Irlandii może się starać każdy, kto legalnie pracował na terenie tego kraju.

Każdy kto podejmuje pracę w Irlandii, powinien postarać się o nadanie numeru podatkowego Personal Public Service Number. Brak numeru podatkowego PPSNo powoduje płacenie wyższych podatków.
Podatek można odzyskać za 4 wcześniejsze lata.

Za trwający jeszcze rok podatkowy można się rozliczyć po wyjeździe z Irlandii oraz pod warunkiem, że do końca roku nie podejmiesz w Irlandii pracy.
Warunkiem rozliczenia dochodów w Irlandii jest posiadanie dokumentów podatkowych, które otrzymuje się od pracodawcy:

  • P45– wraz z końcem okresu zatrudnienia
  • P60– wraz z końcem roku podatkowego

Wszystkie osoby pracujące w Irlandii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w irlandzkim Urzędzie Podatkowym deklarację podatkową uwzględniającą wszystkie dochody.
Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Często jednak kwota wolna od podatku jest przyznana przez Urząd Skarbowy indywidualnie. Wtedy na  dokumencie podatkowym P45 lub P60 jako  Tax Credit oznaczony jest podatek, jaki maksymalnie możesz odzyskać.

UWAGA!

Nasza firma zajmuje się również rozliczeniem elektronicznym. Jeśli posiadasz konto internetowe w irlandzkim urzędzie Revenue, pomożemy Ci szybko i bezproblemowo uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.