• Przygotowywanie pism w języku obcym do zagranicznych instytucji
  • Tłumaczenie nieprzysięgłe ustne i pisemne
  • Udzielenie informacji na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w języku obcym