ZASIŁEK RODZINNY(KINDERGELD)

Osoby, które pracują lub prowadzą własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny, który nazywa się potocznie Kindergeld. Ten przywilej dotyczy nie tylko Niemców, ale również obcokrajowców, którzy spełniają ściśle określone zasady. Jeżeli więc jesteś osobą legalnie pracującą na terenie tego kraju, warto podjąć kroki, dzięki którym możliwe będzie otrzymanie dodatkowych pieniędzy na Twoje dzieci nawet w sytuacji, w której pozostały one w Polsce. Nie wiesz ,jak przebrnąć przez tę skomplikowaną procedurę? Nasza firma zapewni Ci profesjonalną pomoc, dzięki której otrzymasz zasiłek rodzinny z Niemiec przy minimalnym nakładzie pracy. Jesteśmy ekspertami specjalizującymi się w niemieckim prawie podatkowym. Pomożemy Ci w uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz poprawnie przygotujemy wniosek, który zostanie przekazany do właściwego organu podatkowego, działającego na terenie Niemiec. Wszystkim Klientom spełniającym podstawowe warunki gwarantujemy stuprocentową skuteczność. Współpracując z nami, otrzymasz pełen zasiłek rodzinny z Niemiec bez jakichkolwiek problemów oraz kompilacji. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

1. Decyzje dot. Kindergeldu są rozpatrywane i wydawane przez Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych) – oddział najbliższy miejscu zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy.

2. Kindergeld można pobierać na dzieci w wieku:

a) od 0 do 18 r.ż.

b) do 21 r.ż. – jeśli dziecko pomimo starań nie jest w stanie kontynuować nauki (np. dostało decyzję odmowną dot. przyjęcia na uczelnię wyższą),

c) do 21 r.ż. – jeśli jest zarejestrowane jako bezrobotne, bądź jeśli jego czas pracy nie przekracza 20 h tygodniowo (przy zarobku nie większym niż 450 € miesięcznie),

d) do 25 r.ż. – jeśli dziecko się uczy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe,

e) do 25 r.ż. – jeśli dziecko przerwało naukę na okres nie dłuższy niż 4 miesiące (np. okres między zakończeniem jednej szkoły/uczelni, a podjęciem nauki w drugiej).

*wypłata Kindergeldu jest także możliwa, jeśli dziecko pobiera tzw. Halbweisenrente (rentę rodzinną po zmarłym rodzicu) oraz jeśli wnioskodawca, bądź opiekun pobiera na dziecko polski zasiłek rodzinny (kwota Kindergeldu zostanie wtedy pomniejszona o kwotę polskiego zasiłku).

*UWAGA! Jeśli ktoś nie pobierał polskiego zasiłku rodzinnego, ważne jest, aby posiadał decyzję odmowną dot. przyznania polskiego zasiłku. Jeśli wnioskodawca takiej decyzji nie posiada, Familienkasse może pomniejszyć kwotę Kindergeldu o kwotę polskiego zasiłku, nawet jeśli nie był on wypłacony.

3. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od ilości dzieci:

do 31.12.2014 od 01.01.2015 od 01.01.2016
1 i 2 dziecko 184EUR 188EUR 190EUR
3 dziecko 190EUR 194EUR 196EUR
od 4 dziecka 215EUR 219EUR 221EUR

4. Forma  i czas wypłacania zasiłku:

Nadany przez Familienkasse numer świadczenia (Kindergeldnummer) informuje o tym, kiedy nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego.

-Jeśli na końcu numeru świadczenia znajduje się cyfra 0 lub 1, to wypłata Kindergeld następuje na początku miesiąca.

-Jeśli numer zakończony jest cyfrą z przedziału od 2 do 7, to wypłata Kindergeld następuje w środku miesiąca.

-Jeśli na końcu numeru świadczenia widnieje cyfra 8 lub 9, to Kindergeld jest wypłacany na koniec danego miesiąca.

5. W przypadku gdy wniosek dotyczy  lat wcześniejszych, zasiłek zostanie naliczony od daty, którą podano we wniosku (daty rozpoczęcia pracy w Niemczech).

6. Zasiłek jest wypłacalny maksymalnie do 4 lat wstecz.

7. Czas oczekiwania na decyzję może wynieść od 1 miesiąca do 6 miesięcy (nawet dłużej, w zależności od stopnia skompletowania dokumentów).

8. Warunki starania się o Kindergeld:

Dotyczące dziecka:

-wiek dziecka (patrz. Punkt 2),

-zasiłek można pobierać na dzieci własne, przysposobione lub dzieci współmałżonka/-ki*,

-dziecko musi być zameldowane pod tym samym adresem, co wnioskodawca.

*w przypadku gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, ale jedno z nich pracuje na terenie Niemiec, wnioskodawcą zostaje osoba opiekująca się dzieckiem w Polsce np. jeśli to matka zostaje z dzieckiem, to ona występuje jako główny wnioskodawca.

Dotyczące wnioskodawcy:

-(wnioskodawca) musi pracować na terenie Niemiec (na stałe, jako pracownik sezonowy lub jako pracownik oddelegowany z polskiej firmy) oraz mieszkać/być zameldowanym tam przez okres przynajmniej 183 dni (6 miesięcy)*,

-musi być legalnie zatrudniony i odprowadzać podatek do niemieckiego Urzędu Skarbowego,

-musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (Sozialversicherung) w Niemczech lub (w przypadku pracowników oddelegowanych z polskich firm) w Polsce (składki do ZUS-u).

*krótkie przerwy w tym okresie nie wpływają negatywnie na decyzję dot. przyznania zasiłku (tj. okres 183 dni nie musi być przepracowany w ciągłości);

okres 6 miesięcy liczy się także, jeśli upłynie on w przyszłości (np. wnioskodawca pracuje od stycznia 2013r. – 6 miesięcy upływa zatem dopiero w maju 2013r.; jeśli wnioskodawca posiada umowę o pracę, w której wyszczególniony zostanie okres dłuższy, bądź równy 6 miesiącom, to także może starać się o zasiłek).