ZASIŁEK RODZINNY(KINDERGELD)

 Jeżeli znalazłeś się na tej podstronie, to z pewnością jesteś osobą z Włocławka, która zamierza ubiegać się o zasiłek rodzinny z Niemiec i potrzebuje profesjonalnego wsparcia specjalistów, którzy pomogą w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz zapewnią poprawne sporządzenie właściwego wniosku. Trafiłeś w doskonałe miejsce, ponieważ nasza firma to rzetelna i doświadczona agencja specjalizująca się w systemie podatkowym obowiązującym u naszego zachodniego sąsiada. Znamy wszelkie regulacje oraz przepisy prawne. Wiemy jak działać, aby szybko i skutecznie wyegzekwować dla naszych polskich Klientów pełen zasiłek rodzinny z Niemiec. Nasza usługa to propozycja dla wszystkich osób, które chcą zaoszczędzić swój cenny czas i przy minimalnym wysiłku uzyskać zasiłek rodzinny z Niemiec. To usługa na najwyższym poziomie, z której z pewnością będziesz zadowolony. Zainteresowany? Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z naszą firmą. Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji i zapewniamy profesjonalne doradztwo.

1. Decyzje dot. Kindergeldu są rozpatrywane i wydawane przez Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych) – oddział najbliższy miejscu zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy.

2. Kindergeld można pobierać na dzieci w wieku:

a) od 0 do 18 r.ż.

b) do 21 r.ż. – jeśli dziecko pomimo starań nie jest w stanie kontynuować nauki (np. dostało decyzję odmowną dot. przyjęcia na uczelnię wyższą),

c) do 21 r.ż. – jeśli jest zarejestrowane jako bezrobotne, bądź jeśli jego czas pracy nie przekracza 20 h tygodniowo (przy zarobku nie większym niż 450 € miesięcznie),

d) do 25 r.ż. – jeśli dziecko się uczy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe,

e) do 25 r.ż. – jeśli dziecko przerwało naukę na okres nie dłuższy niż 4 miesiące (np. okres między zakończeniem jednej szkoły/uczelni, a podjęciem nauki w drugiej).

*wypłata Kindergeldu jest także możliwa, jeśli dziecko pobiera tzw. Halbweisenrente (rentę rodzinną po zmarłym rodzicu) oraz jeśli wnioskodawca, bądź opiekun pobiera na dziecko polski zasiłek rodzinny (kwota Kindergeldu zostanie wtedy pomniejszona o kwotę polskiego zasiłku).

*UWAGA! Jeśli ktoś nie pobierał polskiego zasiłku rodzinnego, ważne jest, aby posiadał decyzję odmowną dot. przyznania polskiego zasiłku. Jeśli wnioskodawca takiej decyzji nie posiada, Familienkasse może pomniejszyć kwotę Kindergeldu o kwotę polskiego zasiłku, nawet jeśli nie był on wypłacony.

3. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od ilości dzieci:

do 31.12.2014 od 01.01.2015 od 01.01.2016
1 i 2 dziecko 184EUR 188EUR 190EUR
3 dziecko 190EUR 194EUR 196EUR
od 4 dziecka 215EUR 219EUR 221EUR

4. Forma  i czas wypłacania zasiłku:

Nadany przez Familienkasse numer świadczenia (Kindergeldnummer) informuje o tym, kiedy nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego.

-Jeśli na końcu numeru świadczenia znajduje się cyfra 0 lub 1, to wypłata Kindergeld następuje na początku miesiąca.

-Jeśli numer zakończony jest cyfrą z przedziału od 2 do 7, to wypłata Kindergeld następuje w środku miesiąca.

-Jeśli na końcu numeru świadczenia widnieje cyfra 8 lub 9, to Kindergeld jest wypłacany na koniec danego miesiąca.

5. W przypadku gdy wniosek dotyczy  lat wcześniejszych, zasiłek zostanie naliczony od daty, którą podano we wniosku (daty rozpoczęcia pracy w Niemczech).

6. Zasiłek jest wypłacalny maksymalnie do 4 lat wstecz.

7. Czas oczekiwania na decyzję może wynieść od 1 miesiąca do 6 miesięcy (nawet dłużej, w zależności od stopnia skompletowania dokumentów).

8. Warunki starania się o Kindergeld:

Dotyczące dziecka:

-wiek dziecka (patrz. Punkt 2),

-zasiłek można pobierać na dzieci własne, przysposobione lub dzieci współmałżonka/-ki*,

-dziecko musi być zameldowane pod tym samym adresem, co wnioskodawca.

*w przypadku gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, ale jedno z nich pracuje na terenie Niemiec, wnioskodawcą zostaje osoba opiekująca się dzieckiem w Polsce np. jeśli to matka zostaje z dzieckiem, to ona występuje jako główny wnioskodawca.

Dotyczące wnioskodawcy:

-(wnioskodawca) musi pracować na terenie Niemiec (na stałe, jako pracownik sezonowy lub jako pracownik oddelegowany z polskiej firmy) oraz mieszkać/być zameldowanym tam przez okres przynajmniej 183 dni (6 miesięcy)*,

-musi być legalnie zatrudniony i odprowadzać podatek do niemieckiego Urzędu Skarbowego,

-musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (Sozialversicherung) w Niemczech lub (w przypadku pracowników oddelegowanych z polskich firm) w Polsce (składki do ZUS-u).

*krótkie przerwy w tym okresie nie wpływają negatywnie na decyzję dot. przyznania zasiłku (tj. okres 183 dni nie musi być przepracowany w ciągłości);

okres 6 miesięcy liczy się także, jeśli upłynie on w przyszłości (np. wnioskodawca pracuje od stycznia 2013r. – 6 miesięcy upływa zatem dopiero w maju 2013r.; jeśli wnioskodawca posiada umowę o pracę, w której wyszczególniony zostanie okres dłuższy, bądź równy 6 miesiącom, to także może starać się o zasiłek).