Świadczenia socjalne:

 

Deutsche Rentenversicherung - świadczenie emerytalne z Niemiec

Po przepracowaniu 60 miesięcy w Niemczech (niekoniecznie w ciągłości) pracownikowi przysługuje prawo do emerytury niemieckiej, która może być wypłacona po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego w Niemczech (aktualnie 67 lat). Deutsche Rentenversicherung (odpowiednik polskiego ZUS) oblicza wysokość należnej emerytury na podstawie analizy okresów składkowych. Do prawidłowego określenia należnego świadczenia emerytalnego potrzebny jest pełny obraz zatrudnienia wnioskodawcy w Niemczech oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W tym celu DRV wysyła potencjalnym emerytom odpowiednie formularze, które należy wypełnić i odesłać do urzędu. Pomimo że jeszcze wielu z nas nie myśli o swojej emeryturze, to podanie informacji na bieżąco jest o wiele łatwiejsze.

Jeśli otrzymaliście Państwo takie formularze, zapraszamy do naszego biura. Pomożemy Państwu przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz wypełnimy wniosek, który zostanie przekazany do DRV, czyli właściwej komórki działającej na terenie Niemiec