Świadczenia socjalne:

 

Kinderbijslag zasiłek rodzinny w Holandii

 

1. Wnioski o zasiłek rodzinny w Holandii rozpatrywane są przez SVB (Sozial Verzekeringsbank / Bank Ubezpieczeń Społecznych).
2. Kinderbijslag można pobierać na dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia.
3. Wysokość Kinderbijslag uzależniona od wieku dziecka:

 

Kwoty zasiłku na dziecko aktualne od 01.07.2018 roku.

0 do 5 lat

Od 6 do 11 lat

12 do 17 lat

Na dziecko

202,23 €

245,57 €

288,90 €

Zasiłek jest wypłacany kwartalnie maksymalnie do 12 miesięcy wstecz.
Dla dziecka urodzonego w Holandii dokumenty wysyłane są automatycznie – ok. 2-4 tygodni po urodzeniu.

Warunki starania się o Kinderbijslag:

  • wnioskodawca musi pracować w Holandii min. 3 miesiące,
  • pracodawca musi odprowadzać za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne,
  • dziecko (biologiczne, przysposobione lub współmałżonka) musi być zameldowane pod tym samym adresem, co wnioskodawca,
  • osoba pracująca w Holandii musi kwartalnie przekazywać min. 408 € na dziecko w Polsce (np. przelewy na konto opiekuna dziecka – jako dowód należy załączyć potwierdzenia przelewów, różnego rodzaju rachunki, itp).

Wymagane dokumenty

  • międzynarodowy akt urodzenia dziecka,
  • zameldowanie w Polsce + tłumaczenie,
  • czytelna kopia dowodów osobistych obojga rodziców,
  • kopia umowy o pracę lub kopia umowy oddelegowania (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Holandii, kopia rejestracji działalności-Kvk),
  • zaświadczenie o polskich dochodach obojga rodziców,
  • Jaropgaaf lub miesięczne odcinki od wypłaty.

Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.
Pracownicy naszej firmy dokładają wszelkich starań, aby sprostać potrzebom naszych klientów.