Świadczenia socjalne:

 

Kindergeld - zasiłek rodzinny w Niemczech

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi od 01 stycznia 2018 roku, zasiłek rodzinny jest wypłacany za okres ostatnich sześciu miesięcy. Świadczenie to należy się dziecku, którego choćby jeden rodzic pracuje w Niemczech. Można się o nie ubiegać bez względu na to, czy w Polsce jest pobierane świadczenie na dzieci, czy nie. W przypadku korzystania z polskich świadczeń, wypłata zasiłku Kindergeld będzie o nie pomniejszona. Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech albo jest pracownikiem firmy niemieckiej lub innej, ale podatki są odprowadzane do niemieckich instytucji, może ubiegać się dla swoich dzieci o zasiłek.

Decyzje dot. Kindergeldu są rozpatrywane i wydawane przez Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych) na dzieci do 25 roku życia.
W zależności od wieku dziecka i sytuacji w jakiej się znajduje, wymagane są odpowiednie dokumenty i zaświadczenia, np. jeśli dziecko kończy obowiązek szkolny (kończy gimnazjum) ale kontynuuje naukę, to potrzebne jest zaświadczenie ze szkoły.

*UWAGA! Jeśli ktoś nie pobierał polskiego zasiłku rodzinnego, ważne jest, aby posiadał decyzję odmowną z polskiego MOPS-u, lub innego urzędu. Jeśli wnioskodawca takiej decyzji nie posiada, Familienkasse pomniejszy wypłatę Kindergeldu o kwotę polskich zasiłków, nawet jeśli nie były one wypłacone.

Wysokość niemieckiego zasiłku rodzinnego uzależniona jest od ilości dzieci:
na pierwsze i drugie dziecko należy się kwota 194 Euro/ miesiąc,
na trzecie dziecko 200 Euro/miesiąc,
a na czwarte i kolejne dziecko 225 Euro/miesiąc.
Zasiłek Kindergeld przysługuje na każde dziecko do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w dalszym ciągu się uczy i nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kopia aktu urodzenia dziecka na unijnym druku,
 • Kopia aktu małżeństwa na unijnym druku,
 • Oryginał zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu całej rodziny w Polsce,
 • Oryginał zaświadczenia Arbeitgeberbescheinigung wypełnionego i potwierdzonego przez pracodawcę,
 • Kopia umowy o pracę Arbeitsvertrag,
 • Kopia rocznego dokumentu Lohnsteuerbescheinigung i miesięcznych odcinków od wypłaty
  Abrechnung za cały okres zatrudnienia (najdalej 6 miesięcy wstecz),
 • Kopia decyzji podatkowej Bescheid,
 • Kopia zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu w Niemczech (Anmeldung/Abmeldung), jeśli pracownik jest/był zameldowany,
 • Kopia karty ubezpieczeniowej AOK,
 • Oryginał zaświadczenia ze szkoły – tylko dla dzieci między 16, a 25 rokiem życia,
 • Kopia decyzji o przyznanym świadczeniu w Polsce lub decyzja odmowna.

Pomożemy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz wypełnimy wniosek, który zostanie przekazany do Familienkasse, czyli właściwej komórki działającej na terenie Niemiec.
Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.
Pracownicy naszej firmy dokładają wszelkich starań, aby sprostać potrzebom naszych klientów.