Rozliczenie dochodu w Polsce

W celu rozliczenia dochodów w kraju, w którym miało miejsce zatrudnienie (np. Niemcy, Irlandia) potrzebne jest zaświadczenie UE/EOG. Otrzymanie takiego dokumentu jest możliwe na podstawie złożonego w Polsce zeznania na formularzu PIT-36, w którym wykazuje się wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym w każdym kraju.

Jeśli ktoś pracował tylko w Belgii, Holandii, Macedonii, Rosji i USA, a nie uzyskał dochodów w Polsce, ma bezwzględny obowiązek złożenia formularza PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.

Każdy kto miał dochody w Polsce i poza jej granicami, POWINIEN wykazać wszystkie dochody w polskim urzędzie skarbowym w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Zagranicznych dochodów w Polsce nie musi wykazywać ten, kto miał TYLKO dochody w krajach takich jak: Albania, Dania, Chorwacja, Estonia, Francja, Grecja, Irlandia, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy.

Warunkiem rozliczenia dochodu w Polsce jest posiadanie dokumentu podatkowego PIT-11 i zaświadczenia o dochodach z zagranicy, zgodnie z przepisami kraju, w którym pracował.
Taki dokument powinien wydać pracodawca po zakończeniu roku podatkowego. Jeżeli zatrudnienie było w kilku różnych miejscach, to do rozliczenia rocznego niezbędne są wszystkie zaświadczenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do napisania używając formularza kontaktowego.