Świadczenia socjalne:

 

Świadczenia socjalne

Polakom pracującym w krajach unijnych na podstawie odpowiednich przepisów przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń takich, jakie w danym kraju obowiązują. Polacy głównie korzystają ze świadczeń rodzinnych, ale także zdrowotnych i emerytalnych.

Najczęściej wykorzystywane jest prawo do świadczeń rodzinnych. W Niemczech jest to Kindergeld, Elterngeld lub Kindertzuschlag, a w Holandii Kinderbijslag lub Kindgebondenbudget.

Zorgtoeslag to zwrot zapłaconej składki zdrowotnej wypłacany przez holenderski urząd. Przysługuje on osobie niekorzystającej ze świadczeń medycznych.

Z upływem lat członkowstwa w Unii Europejskiej Polacy nabywają prawo do emerytury wypracowanej w kraju unijnym. Urzędy w kraju, w którym miało miejsce zatrudnienie (odpowiedniki polskiego ZUS) wysyłają do potencjalnego emeryta informacje o prawie do przysługującej emerytury. Otrzymanie takiej informacji wiąże się z wypełnieniem przysłanych ankiet i odesłaniem ich do odpowiedniej instytucji.

Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Pracownicy naszej firmy dokładają wszelkich starań, aby sprostać potrzebom naszych klientów