Zwrot podatku z Holandii

Każdy kto legalnie pracował, może złożyć deklarację podatkową, by uzyskać zwrot podatku z Holandii. Warunkiem rozliczenia dochodu w Holandii jest posiadanie dokumentu podatkowego, który nazywa się Jaaropgave.

Taki dokument powinien wydać pracodawca po zakończeniu roku podatkowego. Jeżeli zatrudnienie było w kilku firmach lub w tym samym miejscu, lecz w różnych okresach, to do rozliczenia rocznego niezbędne są wszystkie zaświadczenia za każdy okres pracy. Nie można złożyć deklaracji na podstawie niepełnej dokumentacji podatkowej. Jeśli Klient nie posiada kompletu dokumentów, nasza firma pomaga uzyskać te zaświadczenia od pracodawcy. W przypadku gdy pracodawca nie chce współpracować i nie wyda duplikatu właściwego dokumentu, jest możliwość przedłożenia w Urzędzie miesięcznych odcinków od wypłaty, tzw. Salarisspecificatie. Jednak to od Urzędników zależy, czy taka niepełna dokumentacja zostanie opracowana i czy będzie wydana pozytywna decyzja podatkowa.

Wysokość zwrotu nadpłaty podatku odprowadzonego w Holandii w danym roku podatkowym uzależniona jest od kilku czynników, z których najważniejsze to:

  • wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym w Holandii,
  • okres pracy,
  • zaliczka podatku potrąconego w Holandii,
  • wysokość dochodów uzyskanych w innych krajach, np. w Polsce.

Dzięki naszym działaniom zwrot podatku z Holandii dotrze przelewem bezpośrednio na Państwa konto.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.