Zwrot podatku z Irlandii

Złożenie zeznania podatkowego w Irlandii jest obowiązkowe po przepracowaniu w tym kraju okresu dłuższego niż pół roku. Każdy kto legalnie pracował, może złożyć deklarację podatkową, by uzyskać zwrot podatku z Irlandii.

Podatek można odzyskać za 4 wcześniejsze lata.

Osoba podejmująca pracę w Irlandii powinna postarać się o nadanie numeru identyfikacyjnego, tj. Personal Public Service Number. Brak numeru podatkowego PPSNo powoduje płacenie wyższych podatków.
Za trwający jeszcze rok podatkowy można się rozliczyć zaraz po wyjeździe z Irlandii pod warunkiem, że do końca roku już nie podejmie się w Irlandii pracy.

W celu rozliczenia dochodów w Irlandii konieczne jest posiadanie dokumentów podatkowych, które otrzymuje się od pracodawcy:

  • P45– wraz z końcem okresu zatrudnienia
    P60– wraz z końcem roku podatkowego

Wysokość zwrotu nadpłaty podatku odprowadzonego w Irlandii w danym roku podatkowym uzależniona jest od kilku czynników, z których najważniejsze to:

  • wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym w Irlandii,
  • okres pracy,
  • zaliczka podatku potrąconego w Irlandii,
  • wysokość dochodów uzyskanych w innych krajach, np. w Polsce.

Dzięki naszym działaniom zwrot podatku z Irlandii dotrze przelewem bezpośrednio na Państwa konto.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

UWAGA!
Nasza firma zajmuje się również rozliczeniem elektronicznym. Jeśli ktoś posiada konto internetowe w irlandzkim urzędzie Revenue, możemy szybko i bezproblemowo uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.