Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Każdy kto legalnie pracował, może złożyć deklarację podatkową, by uzyskać zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii to okres od 6.kwietnia do 5.kwietna następnego roku, np. 06.04.2016 do 05.04.2017, to rok podatkowy 2016/2017.
Warunkiem rozliczenia dochodu w Wielkiej Brytanii jest posiadanie dokumentu podatkowego P45 lub P60.

Taki dokument powinien wydać pracodawca. Po ustaniu zatrudnienia w trakcie trwania roku podatkowego wydawany jest dokument P45, a po zakończeniu roku podatkowego (tj. 6 kwietnia) dokument P60. Jeżeli zatrudnienie było w kilku różnych miejscach, do rozliczenia rocznego niezbędne są wszystkie zaświadczenia.

Wysokość zwrotu nadpłaty podatku odprowadzonego w Wielkiej Brytanii w danym roku podatkowym uzależniona jest od kilku czynników, z których najważniejsze to:

  • wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym w Wielkiej Brytanii,
  • okres pracy,
  • zaliczka podatku potrąconego w Wielkiej Brytanii.

Dzięki naszym działaniom zwrot podatku z Wielkiej Brytanii dotrze przelewem bezpośrednio na Państwa konto w Wielkiej Brytanii lub czekiem imiennym na wskazany adres.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.