Zwrot podatku z zagranicy

Co to jest i na czym polega?

Zwrot podatku wynika z rocznego rozliczenia dochodu w kraju, w którym miało miejsce zatrudnienie. W każdym rozliczeniu brana jest pod uwagę kwota wolna od podatku (inna dla każdego kraju i roku podatkowego) i to ona powoduje ewentualną nadpłatę podatku.

Każdy zatrudniony pracownik płaci podatki w zależności od formy zatrudnienia i nadanej klasy podatkowej. Fizycznie tą kwestią zajmuje się pracodawca. Potrącony podatek jest odprowadzony do właściwego Urzędu. W deklaracji podatkowej po wykazaniu wszystkich przychodów odejmuje się kwotę wolną od podatku i wtedy najczęściej okazuje się, że pobrana zaliczka podatku jest większa niż należna. Różnica jest kwotą zwrotu podatku. Uzyskany zwrot podatku z zagranicy nigdy nie jest traktowany jako przychód, w związku z czym nie trzeba go nigdzie wykazywać.

Należy pamiętać, iż rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą nie zawsze powoduje nadpłatę podatku, W niektórych sytuacjach decyzją Urzędu podatnik musiałby zwrócić określoną kwotę niedopłaconego podatku. Jednak po wstępnej analizie jesteśmy w stanie określić, jaki będzie wynik rozliczenia i podjąć decyzję, czy wysłanie deklaracji jest konieczne. Jeżeli Klient ma obowiązek złożenia deklaracji, to bez względu na wynik musi skompletować dokumenty. Przy ścisłej współpracy z Klientem dołożymy wszelkich starań, aby efekt końcowy rozliczenia był jak najbardziej satysfakcjonujący.